2013-12-10

tautaTradicinio lietuvių kalbos projekto šventė

Nuaidėjo, nulalėjo, tautiniais sijonais nušlamėjo tradicinio lietuvių kalbos projekto Prakalbinkime tautosaką šventė, kurios tema šįkart buvo Toks jau lietuvio būdas. Šventės viešnia etnologė Gražina Kadžytė visiems įtikinamai išaiškino, kuo skiriasi aukštaičiai nuo žemaičių, dzūkų ar suvalkiečių. Mokytojo Kęstučio Subačiaus trečiokai pademonstravo unikalius Pamario krašto tautinius drabužius, papasakojo apie kurėnus, vėjarodes, krikštus. Mokytoja Virginija Pranckietytė sugebėjo visą trečią klasę paversti žemaičiais, išmokė net ir tarmiškai prabilti. Ketvirtokai dzūkai, padedami mokytojos Daivos Stukienės, ne tik priminė Dainavos krašto melodijų graudumą, bet ir išradingai interpretavo S.Gedos poeziją. O mokytojos Linos Matusevičiūtės įkvėpti suvalkiečiai drąsiai juokėsi patys iš savęs, net ir katiną suvalkietiškai vaikščioti išmokė (be uodegos, kad šalčio pro duris neįleistų). Aukštaitiškų dainų skambumu, poezijos tekstų graudumu ne vieną širdį suvirpino mokytojos Vidos Liužinienės ketvirtokai. Energingiausiai į sceną įsiveržė binkiškai vėjavaikiški mokytojos Gražinos Mališauskienės ketvirtokai… Renginį vedusios 1 b klasės lietuvaitės vos spėjo pristatinėti taip nuoširdžiai pasirengusius projekto dalyvius. Džiaugiamės, kad visi turėjome gražią progą kartu pamąstyti apie tokį savitą, įdomų, vienu žodžiu nenusakomą lietuvio būdą.