Ugdymo organizavimas 2017–2018 mokslo metais

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Klasės

I

II

III

IV

Mokslo metų pradžia /

Ugdymo proceso pradžia

2017 m. rugsėjo  1 d.

Trimestrų trukmė

 

1-asis 09 01 – 11 30

2-asis 12 01 – 03 09

3-iasis 03 10 – 06 15

1-asis 09 01 – 11 30

2-asis 12 01 – 03 09

3-iasis 03 10 – 05 25

Rudens atostogos

2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2017 m. gruodžio 27 d.– 2018 m. sausio 3 d.

Žiemos atostogos

2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.*

Vasaros atostogos

2018 m. birželio 18 d. – rugpjūčio 31 d. **

Ugdymo proceso pabaiga

06-15

05-25

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

36

33

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais)

 

2017 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)

2017 m. gruodžio 25, 26 dienos (Kalėdų dienos)

2018 m sausio 1 d. (Naujųjų metų diena)

2018 m. vasario 16 d. (Lietuvos valstybės atkūrimo diena)

2018 m. balandžio 2 d. (Velykų diena)

2018 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Pastabos:

* gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-07 dieną;

**gimnazijos IV klasių mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.