2016 – 2017 mokslo metai

Apeliacijų dėl VBE vertinimo pateikimas

 ● Apeliacijas dėl VBE vertinimo galima pateikti gimnazijos direktoriui per tris darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Abiturientai užpildo prašymą ir atneša jį į gimnazijos raštinę iki 16 val. arba užpildo raštinėje.

 ● Apeliacijos išnagrinėjamos per 2-3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 18 dienos.

 ● Apeliacijas pateikusiems abiturientams brandos atestatas išduodamas kitą dieną po apeliacijos rezultatų paskelbimo.

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

 • 2017 m. brandos egzaminų tvarkaraštį
 • Kalbų įskaitų nuostatus
 • Brandos egzaminų programas
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau  apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus
 • Užduočių atsakymų lapus

2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt

Kur rasti reikiamos informacijos

 • Su 2017 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt.
 • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt.
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt.
 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt