2018 – 2019 mokslo metai

Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.nec.lt galima rasti:

 • 2019 m. brandos egzaminų tvarkaraštį
 • Kalbų įskaitų nuostatus
 • Brandos egzaminų programas
 • Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą
 • Valstybinių brandos egzaminų užduočių pavyzdžius, kurie padės pasitikrinti žinias ir lengviau  apsispręsti pasirenkant brandos egzaminus
 • Užduočių atsakymų lapus

Brandos egzaminai

2019 metų brandos egzaminų aktualijos

2018–2019 mokslo metų brandos darbo vykdymo instrukcija

Brandos darbo programa

Brandos darbo programos priedas

2019 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Bendrasis priėmimas

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt

Kur rasti reikiamos informacijos

 • Su 2019 m. stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt.
 • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: www.egzaminai.lt.
 • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt.
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: www.lamabpo.lt.
 • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt.
 • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt