Birželio 2 d. įvyko projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ baigiamasis vaizdo susitikimas „Inovacijų išbandymo gamtos mokslų ir kūno kultūros pamokose geroji patirtis“. Susitikime savo patirtimi apie fizikos pamokose išbandytas priemones – Vernier Go Direct dinaminę sistemą bei mokymo priemonę „Telūris N“ – pasidalino fizikos mokytoja Edita Dijokienė.