Mokinių taryba

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos Mokinių taryba yra demokratinė mokinių savivaldos institucija. Mokinių taryba veikia savo narių iniciatyvos pagrindu, bendradarbiauja su Gimnazijos taryba ir gimnazijos administracija.

Kuratorė

Lietuvių kalbos mokytoja Remigija Kalendienė

El. adresas: remigika@gmail.com 

Mokinių tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai

  • Stiprinti mokinių savivaldą.
  • Ugdyti mokinių pilietiškumą.
  • Plėtoti ir skatinti mokinių neformaliąją veiklą.
  • Ginti mokinių teises ir interesus.
  • Dalyvauti prevencinių programų vykdyme.
  • Dalyvauti svarbiausių gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo darbo grupėse.
  • Organizuoti mokiniams patrauklią veiklą, susijusią su bendravimo kultūros kėlimu, gimnazijos ir jos aplinkos kūrimu ir tobulinimu.
  • Stiprinti bendradarbiavimą su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  • Aktyvinti klasių savivaldų veiklą.

Mokinių tarybos prezidentė

Greta Andriuškevičiūtė
+37065712755

Mokinių tarybos prezidentės pavaduotoja

Greta Dumbliauskaitė
+370 (644) 04 952

Socialinio skyriaus lyderė

Julija Sotirovič
+370 673 20 219

Komunikacijų skyriaus lyderė

Luknė Gedvilaitė
+370 670 03 831

Marketingo skyriaus lyderė

Karolina Jokubauskaitė
+370 699 47 852

Organizacinio skyriaus lyderis

Titas Burneika
+37064666621