MOKINIŲ PARLAMENTAS

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos Mokinių parlamentas yra demokratinė mokinių savivaldos institucija. Mokinių parlamentas veikia savo narių iniciatyvos pagrindu, bendradarbiauja su Gimnazijos taryba ir gimnazijos administracija.

MOKINIŲ PARLAMENTO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

  • Stiprinti mokinių savivaldą.
  • Ugdyti mokinių pilietiškumą.
  • Plėtoti ir skatinti mokinių neformaliąją veiklą.
  • Ginti mokinių teises ir interesus.
  • Dalyvauti prevencinių programų vykdyme.
  • Dalyvauti svarbiausių gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo darbo grupėse.
  • Organizuoti mokiniams patrauklią veiklą, susijusią su bendravimo kultūros kėlimu, gimnazijos ir jos aplinkos kūrimu ir tobulinimu.
  • Stiprinti bendradarbiavimą su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
  • Aktyvinti klasių savivaldų veiklą.

Mokinių parlamento koordinatorė – leituvių kalbos mokytoja Remigija Kalendienė 

El. adresas: remigika@gmail.com 

 


2018-2019 mokslo metai


Mokinių parlamento nariai


2016-2017 mokslo metai

021

Mokinių parlamento nariai


2015-2016 mokslo metai

023

Mokinių parlamento nariai


2014-2015 mokslo metai

024


2013-2014 mokslo metai

Mokinių parlamento nariai


2013-10-15

Rudens mokinių forumas 2013. Skaityti daugiau…


2013-09-25

Mokinių parlamentas Vadovų klube. Skaityti daugiau…