Ugdymo organizavimas 2016–2017 mokslo metais.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Trimestrų trukmė I

1-asis 09-01–11-30

2-asis 12-01–02-28

3-iasis 03-01–06-02

IV

1-asis 09-01–11-30

2-asis 12-01–02-28

3-iasis 03-01–05-25

II
III

 

Ugdymo proceso pabaiga

I

II

III

06-02 IV 05-25
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 34 33
Vasaros atostogos 06-05–08-31** 05-26–08-31***
Rudens atostogos 10-31–11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-27–01-06
Žiemos atostogos 02-17
Pavasario (Velykų) atostogos 04-10–04-14*

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.