Administracija

Gimnazijos taryba

Klasių auklėtojai

Metodinė taryba

Metodinės grupės

Mokytojai

Mokinių parlamentas

Pagalbos mokiniui specialistai