Metodinė taryba

2018 – 2019 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė Edita Dijokienė editadijokiene@gmail.com

 

Eil. Nr.

 

Metodinė grupė

 

Pirmininkas

 

Kategorija, kontaktai

 

Pavaduotojas

 

Kategorija, kontaktai

1.

Metodinės tarybos pirmininkė

Edita Dijokienė

Ekspertė

editadijokiene@gmail.com

 

 

2.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Lina Matusevičiūtė

Metodininkė

linamate@gmail.com

Ona Viršilienė

Metodininkė

ovirsiliene@gmail.com

3.

Užsienio kalbų

Vilma Stanevičienė

Vyr.mokytoja

vilmukas13@yahoo.com

Vilma Žaldarienė

Metodininkė

v.zaldariene@yahoo.fr

4.

Tiksliųjų mokslų

Ramutė Keblienė

Metodininkė

ramune.kebliene@gmail.com

Elena Pakalniškienė

Metodininkė

mok.elena@yahoo.com

5.

Socialinių ir gamtos mokslų

Rūta Jodrė

Metodininkė

rutajodre@yahoo.com

Aušra Pačkauskienė

Ekspertė

ausrapac@gmail.com

6.

Menų,  technologijų ir kūno kultūros

Miglė Glebuvienė

Vyr. mokytoja

migleglebuviene@gmail.com

Jūratė Armonienė

Ekspertė

begike@gmail.com

Veiklos prioritetai :

Metodinės tarybos darbo tikslai: