Metodinės tarybos tikslai

Informacija ruošiama

Metodinės tarybos uždaviniai

Informacija ruošiama

Pirmininkė

Lina Steponavičienė

el. paštas: lina.steponavičienė@jbgvilnius.lt 

Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų metodinė grupė

Pirmininkė

Lina Matusevičiūtė 

el. paštas: linamate@gmail.com

Pavaduotoja

Ona Viršilienė

el. paštas: ovirsiliene@gmail.com

Užsienio kalbų
metodinė grupė

Pirmininkė

Akvilė Katauskytė-Burokienė

el. paštas: akvile.burokiene@jbgvilnius.lt

Pavaduotoja

Jurgita Zaurienė

el. paštas: jurgita.zauriene@jbgvilnius.lt

Tiksliųjų ir gamtos mokslų
metodinė grupė

Pirmininkė

Ramutė Keblienė

el. paštas: ramune.kebliene@jbgvilnius.lt

Pavaduotoja

Rasa Vičkačkaitė

el. paštas: rasa.vickackaite@jbgvilnius,lt

Dorinio ugdymo, menų, technologijų, fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė

Miglė Glebuvienė

el. paštas: migle.glebuviene@jbgvilnius.lt

Pavaduotoja

Inesa Bolotina

el. paštas: inesa.bolotina@jbgvilnius.lt

Klasės auklėtojų
metodinė grupė

Pirmininkė

Vilma Šikšnienė

el. paštas: vilma.siksniene@gmail.com

Pavaduotoja

el. paštas: