Metodinė taryba

2016 – 2017 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė Edita Dijokienė editadijokiene@gmail.com

 

Eil. Nr.

 

Metodinė grupė

 

Pirmininkas

 

Kategorija, kontaktai

 

Pavaduotojas

 

Kategorija, kontaktai

1.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Lina Matusevičiūtė

Metodininkė 

linamate@gmail.com

Ona Viršilienė

Metodininkė 

ovirsiliene@gmail.com

2.

Užsienio kalbų

Akvilė Katauskytė-Burokienė

Vyr.mokytoja 

akvile@gmail.com

Vilma Žaldarienė

Metodininkė 

vzaldariene@yahoo.fr

3.

Tiksliųjų mokslų

Giedrė Kvizikevičienė

 

Metodininkė 

giedre.kvizi@gmail.com

Ramutė Keblienė

Metodininkė 

ramune.kebliene@gmail.com

4.

Socialinių ir gamtos mokslų

Lina Steponavičienė

Vyr.mokytoja 

step.lina@gmail.com

Jūratė Lučiūnienė

Vyr.mokytoja 

jurateluciuniene@gmail.com

5.

Menų,  technologijų ir kūno kultūros

Miglė Glebuvienė

Vyr. mokytoja 

migleglebuviene@gmail.com

Jūratė Armonienė

Ekspertė 

begike@gmail.com

Prioritetai:

  1. Ugdymo kokybės užtikrinimas
  2. Ugdomosios veiklos formų tobulinimas
  3. Bendruomeniškumo gimnazijoje stiprinimas

Tikslai: 

  1. Kelti ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą siekiant nuolatinės pažangos
  2. Stiprinti gimnazijos ryšius, įvaizdį bei gimnazijos narių bendruomeniškumą