Metodinė taryba

2018 – 2019 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė Edita Dijokienė editadijokiene@gmail.com

 

Eil. Nr.

 

Metodinė grupė

 

Pirmininkas

 

Kategorija, kontaktai

 

Pavaduotojas

 

Kategorija, kontaktai

1.

Metodinės tarybos pirmininkė

Edita Dijokienė

Ekspertė

editadijokiene@gmail.com

 

 

2.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Lina Matusevičiūtė

Metodininkė

linamate@gmail.com

Ona Viršilienė

Metodininkė

ovirsiliene@gmail.com

3.

Užsienio kalbų

Vilma Stanevičienė

Vyr. mokytoja

vilmukas13@yahoo.com

Vilma Žaldarienė

Metodininkė

v.zaldariene@yahoo.fr

4.

Tiksliųjų mokslų

Ramutė Keblienė

Metodininkė

ramune.kebliene@gmail.com

Elena Pakalniškienė

Metodininkė

mok.elena@yahoo.com

5.

Socialinių ir gamtos mokslų

Rūta Jodrė

Metodininkė

rutajodre@yahoo.com

Aušra Pačkauskienė

Ekspertė

ausrapac@gmail.com

6.

Menų,  technologijų ir kūno kultūros

Miglė Glebuvienė

Vyr. mokytoja

migleglebuviene@gmail.com

Jūratė Armonienė

Ekspertė

begike@gmail.com


Veiklos prioritetai:


  • Inovatyvaus ugdymo(si) kokybės užtikrinimas
  • Nuolat besimokančios bendruomenės stiprinimas

Metodinės tarybos darbo tikslai: 


  1. Gerinti  ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą naudojant pažangą skatinančią vertinimo sistemą bei skatinant mokinio vidinę motyvaciją mokytis. 
  2. Skatinti efektyvų bendruomenės narių bendradarbiavimą ir tobulėjimą, puoselėti patrauklios, modernios ir konkurencingos gimnazijos įvaizdį.