Metodinės tarybos tikslai

Informacija ruošiama

Metodinės tarybos uždaviniai

Informacija ruošiama

Pirmininkė

Lina Steponavičienė

el. paštas: lina.steponavičienė@jbgvilnius.lt 

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė

Lina Matusevičiūtė 

el. paštas: linamate@gmail.com

Pavaduotoja

Ona Viršilienė

el. paštas: ovirsiliene@gmail.com

Užsienio kalbų
metodinė grupė

Pirmininkė

Halina Kaprašova

el. paštas: halina.kaprasova@gmail.com

Pavaduotoja

Tatjana Ignatovič

el. paštas: description1027@yahoo.com

Tiksliųjų mokslų
metodinė grupė

Pirmininkė

Ramutė Keblienė

el. paštas:  ramune.kebliene@gmail.com

Pavaduotoja

Giedrė Kvizikevičienė

el. paštas: giedre.kvizikeviciene@jbgvilnius.lt

Socialinių ir gamtos mokslų
metodinė grupė

Pirmininkė

Aušra Pačkauskienė

el. paštas: ausrapac@gmail.com

Pavaduotoja

Rasa Vičkačkaitė

el. paštas: vickackaiterasa@yahoo.com

Menų, technologijų, fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė

Ingrida Jasaitienė

el. paštas: ijasaitienu0117@yahoo.com

Pavaduotoja

Miglė Glebuvienė

el. paštas: migleglebuviene@gmail.com

Klasės auklėtojų
metodinė grupė

Pirmininkė

Vilma Šikšnienė

el. paštas: vilma.siksniene@gmail.com

Pavaduotoja

Edita Dijokienė

el. paštas: editadijokiene@gmail.com