Metodinė taryba

2019 – 2020 m. m.

Metodinės tarybos pirmininkė Edita Dijokienė editadijokiene@gmail.com

 

Eil. Nr.

 

Metodinė grupė

 

Pirmininkas

 

Pavaduotojas

1.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Lina Matusevičiūtė

linamate@gmail.com

Ona Viršilienė

ovirsiliene@gmail.com

2.

Užsienio kalbų

Halina Kaprašova halina.kaprasova@gmail.com

Tatjana Ignatovič description1027@yahoo.com

3.

Tiksliųjų mokslų

Ramutė Keblienė

ramune.kebliene@gmail.com

 

Giedrė Kvizikevičienė

giedre.kvizi@gmail.com

 

4.

Socialinių ir gamtos mokslų

Aušra Pačkauskienė

ausrapac@gmail.com

Rasa Vičkaičkaitė

vickackaiterasa@yahoo.com 

5.

Menų,  technologijų ir kūno kultūros

Kristina Juškevičiūtė

krisliuk@gmail.com

Miglė Glebuvienė

migleglebuviene@gmail.com


Veiklos prioritetai:


  • Ugdymo(si) kokybės užtikrinimas
  • Nuolat besimokančios bendruomenės stiprinimas   

Metodinės tarybos darbo tikslai: 


  1. Gerinti  ugdymo(si) kokybę, kuriant mokinių poreikius atitinkančią ugdymo(si) aplinką bei skatinant mokinio vidinę motyvaciją mokytis. 
  2. Puoselėti gimnazijos kultūrą ir patrauklios, modernios gimnazijos įvaizdį, stiprinant nuolat besimokančią bendruomenę.