Metodinė taryba

2017 – 2018 m.m.

Metodinės tarybos pirmininkė Edita Dijokienė editadijokiene@gmail.com

 

Eil. Nr.

 

Metodinė grupė

 

Pirmininkas

 

Kategorija, kontaktai

 

Pavaduotojas

 

Kategorija, kontaktai

1.

Metodinės tarybos pirmininkė

Edita Dijokienė

Metodininkė

editadijokiene@gmail.com

 

 

2.

Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo

Lina Matusevičiūtė

Metodininkė

linamate@gmail.com

Ona Viršilienė

 

Metodininkė

ovirsiliene@gmail.com

3.

Užsienio kalbų

Akvilė Katauskytė-Burokienė

Vyr.mokytoja

akvile@gmail.com

Vilma Stanevičienė

Vyr. mokytoja  vilmukas13@yahoo.com

4.

Tiksliųjų mokslų

Giedrė Kvizikevičienė

 

Metodininkė

giedre.kvizi@gmail.com

Ramutė Keblienė

Metodininkė

ramune.kebliene@gmail.com

5.

Socialinių ir gamtos mokslų

Lina Steponavičienė

Metodininkė

step.lina@gmail.com

Jūratė Lučiūnienė

Vyr.mokytoja

jurateluciuniene@gmail.com

6.

Menų,  technologijų ir kūno kultūros

Miglė Glebuvienė

Vyr. mokytoja

migleglebuviene@gmail.com

Jūratė Armonienė

Ekspertė

begike@gmail.com

Veiklos prioritetai :

  • Inovatyvaus ugdymo(si) kokybės užtikrinimas
  • Bendruomeniškumo ir tapatumo su gimnazija stiprinimas

Metodinės tarybos darbo tikslai: 

  1. Gerinti  ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą taikant inovatyvius metodus. 
  2. Skatinti  efektyvų bendruomenės narių bendradarbiavimą, puoselėti patrauklios, modernios ir konkurencingos gimnazijos įvaizdį