BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
lIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITA
BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS
BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI
BRANDOS EGZAMINŲ PROGRAMOS
EGZAMINŲ CENTRAI EKSTERNAMS
EGZAMINŲ CENTRAI ABITURIENTAMS
ABITURIENTAI NUO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ATLEIDŽIAMI
KONSULTACIJOS IV KLASIŲ MOKINIAMS

Pagalba prieš egzaminus

VU Chemijos ir geomokslų fakultetas
Atominių paskaitų ciklas
VU Chemijos ir geomokslų fakultetas
Geomokslų paskaitų ciklas
Pagalbos priemonių planas abiturientams
Egzaminų stresas
VU Chemijos ir geomokslų fakultetas Atominių paskaitų ciklas tęsiasi
VU Chemijos ir geomokslų fakultetasGeomokslų paskaitų ciklas tęsiasi
Kursai, skirti pasiruošti artėjantiems brandos egzaminams