2020 – 2021 m. m.


2021-06-18

Mokymosi sutarčių pasirašymas

2021-06-10

Kviečiamųjų mokytis I-oje gimnazijos klasėje sąrašas (kviečiamieji mokytis be eilės ir priklausantys gimnazijos aptarnavimo teritorijai)

Kviečiamųjų mokytis I-oje gimnazijos klasėje sąrašas (kviečiamieji mokytis, nepriklausantys gimnazijos aptarnavimo teritorijai). 

Kviečiamųjų mokytis II-oje gimnazijos klasėje sąrašas.

Kviečiamųjų mokytis III-oje gimnazijos klasėje sąrašas.

Bendra informacija apie priėmimą

 1. Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
 2. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas.
 3. Prašymai pildomi ir pateikiami tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą: https://svietimas.vilnius.lt
  Dėmesio 
  • Pridedama pažyma apie mokymosi pasiekimus už 2020 – 2021 m. m. I – ąjį pusmetį (II – ąjį trimestrą).  
  • Renkantis dorinį ugdymo dalyką (etiką ar tikybą) pasirinkimas gali nesutapti su programa, kurios buvo mokomasi anksčiau.  
  • Pridedami visi pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai.  
  • Jei yra, pridedama Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.  
 4. Tėvai, neturintys galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją ir per e. sistemą užpildyti prašymą (su savimi būtina turėti el. bankininkystės prisijungimo duomenis arba el. parašą).
 5. Prašymai teikiami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 
 6. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
 7. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d. 
 8. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.
 9. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).
 10. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
 11. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Poškaitė-Genienė (tel. nr. +370 684 84381, el. p. adresas – jurate.geniene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt ).

Priėmimo komisija_2021

Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas_2021

Klasių komplektavimo ir auklėtojų skyrimo tvarka