2020 – 2021 m. m.

Skelbiame sąrašus mokinių, kviečiamų mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje  nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Prašome birželio 5–7 dienomis PRISIJUNGTI prie priėmimo į Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas elektroninės prašymų registracijos sistemos ir PATVIRTINTI kvietimą.

Kviečiamų mokytis I gimnazijos klasėje mokinių sąrašas (priklausantys gimnazijos teritorijai)

Kviečiamų mokytis I gimnazijos klasėje mokinių sąrašas (nepriklausantys gimnazijos teritorijai)

Kviečiamų mokytis II gimnazijos klasėje mokinių sąrašas

Kviečiamų mokytis III gimnazijos klasėje mokinių sąrašas


Pageidaujantys nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos I klasėje pateikia šiuos dokumentus…

Pageidaujantys nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos II klasėje iki gegužės 31 dienos pateikia šiuos dokumentus…

Pageidaujantys nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos III klasėje iki gegužės 31 dienos pateikia šiuos dokumentus…

Pageidaujantys nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos IV klasėje iki gegužės 31 dienos pateikia šiuos dokumentus…


Priėmimo komisija

Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Pirmumo kriterijai (I-II klasėse)

Pirmumo kriterijai (III-IV klasėse)


Bendra informacija apie priėmimą

Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafiko patvirtinimo

  1. Mokiniai į gimnaziją priimami vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. vasario 12 d. Nr. 1-423.
  2. Prašymai pildomi ir pateikiami tik internetu per Vilniaus miesto savivaldybės e. sistemą: https://svietimas.vilnius.lt
  3. Tėvai, neturintys galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją ir per e. sistemą užpildyti prašymą (su savimi būtina turėti el. bankininkystės prisijungimo duomenis arba el. parašą).
  4. Prašymai teikiami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 
  5. Prašymai gimnazijoje nagrinėjami 2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.
  6. Prašymai mokytis nagrinėjami gimnazijoje gavus visus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu, bet ne vėliau kaip gegužės 31 d. 
  7. Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą asmens prašymą ir pateiktus dokumentus  priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija.
  8. Informacija apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu e. sistemoje (duomenys atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis).
  9. Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. https://maps.vilnius.lt/maps_vilnius/?theme=schools
  10. Informaciją apie mokinių priėmimą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Poškaitė-Genienė (tel. nr. +37062085303, el. p. adresas – jurate.geniene@basanaviciaus.vilnius.lm.lt ).