Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

2019 – 2020 m.m.

„Kūrybiškumas ugdymo(si) procese“

2019 – 2020 m.m.

Projektas „Atvirų techninių kūrybinių dirbtuvių FabLab3 steigimas Vilniaus mokyklose“

2019 – 2020 m.m.

„Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“

Projektas „Tiltas tarp Lietuvos ir kosmoso“

„Inovatyvus ugdymas“

Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas „Magis pamokos – kūrybiškumo eksperimentai

Projektas „Kūrėjų vaidmuo sprendžiant ugdymo problemas mokyklose“

Comenius 
daugiašalės mokyklų partnerystės projektas „Skirtingi, bet lygiateisiai Europoje“

Modernizuojamos gimnazijos erdvės

2010 – 09 – 01

Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai

„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

„Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.

Atnaujinta biologijos, chemijos, fizikos, technologijų ir muzikos mokymo priemonės bei įranga.

Modernizuota gimnazijos biblioteka, veikia du informaciniai centrai.