Filosofija

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“ Dr. Jonas Basanavičius


Vizija

Moderni, kaitai atvira gimnazija, ugdanti nuolat besimokantį, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį Lietuvos pilietį.


Misija

Gimnazija sudaro sąlygas įgyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo išsilavinimą saugioje aplinkoje, augti asmenybei, atskleisti savo individualumą, ugdytis nuolatinio mokymosi poreikį.


Vertybės

Pilietiškumas, kūrybiškumas, bendruomeniškumas.