Filosofija

„Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lietuvos dvasia“ Dr. Jonas Basanavičius

Vizija

Gimnazija, ugdanti pilietiškai aktyvų, vertybes puoselėjantį, sėkmės siekiantį Lietuvos pilietį.

Misija

Sudaryti sąlygas asmenybės ūgčiai, įgyjant išsilavinimą pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.