Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

S. Konarskio g. 34, LT – 03127

Gimnazijos valdymo struktūra

Raštinė (116 kab.)

Raštinės darbo laikas:

8.00 – 16.00 val.

Raštinės vedėja,

tel.: 8 52 330452;  868484141

el.paštas: rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Direktorė Fausta Gulbinienė,

tel.: 8 52 330452

el. paštas: direktore@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Administracija

Gimnazijos taryba

Metodinės grupės

Mokinių taryba

Mokytojai

Klasių auklėtojai

Metodinė taryba

Švietimo pagalbos specialistai