GIMNAZIJOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

Atnaujinta 2019 – 2020 m.m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas  dalykas, pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1. Aleksandravičienė Jurgita Biologija
2. 

Armonienė Jūratė

Kūno kultūra

Ekspertė

3. Baliutis Karolis Anglų kalba

4. 

Bolotina Inesa

Kūno kultūra

Mokytoja

5. Carlos Alvarez Romero Ispanų kalba
6. Cymliakova Violeta Matematika Mokytoja

7. 

Dijokienė Edita

Fizika

Ekspertė

8. 

Glebuvienė Miglė

Dailė, fotografija

Vyr. mokytoja

9. 

Gulbinienė Fausta

Direktorė

Anglų kalba

Metodininkė

10. 

Ignatovič Tatjana

Anglų kalba

Mokytoja

11. 

Jasaitienė Ingrida

Choreografija

Metodininkė

12. 

Jurevičius Valdas

Mechanika

Vyr. mokytojas

13. 

Juškevičiūtė  Kristina

Technologijos

Metodininkė

14. 

Kalendienė Remigija

Lietuvių kalba

Metodininkė

15. 

Kalendrienė Daiva

Tikyba

16. 

Kaprašova Halina

Rusų kalba

Metodininkė

17. 

Kasparaitė Sandra

Teatras

Mokytoja

18. 

Katauskienė  Irena

Anglų kalba

Ekspertė

19. 

Katauskytė – Burokienė Akvilė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

20. 

Keblienė  Ramutė

Matematika

Metodininkė

21. 

Kvizikevičienė  Giedrė

Informacinės technologijos

Ekspertė

22. 

Lingė Aurimas

Technologijos

Vyr. mokytojas

23. 

Liužinienė Vida

Lietuvių kalba

Metodininkė

24. 

Lučiūnienė  Jūratė

Geografija

Vyr. mokytoja

25. 

Matusevičiūtė  Lina

Lietuvių kalba

Metodininkė

26. 

Nivinskaitė Beatričė

Psichologė

Psichologija

4 kategorijos

Mokytoja

27.  Norvaišienė Giedra Matematika

28. 

Pačkauskienė Aušra

Istorija,  pilietiškumo pagrindai

Ekspertas

29. 

Plentienė  Laima

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Metodininkė

30. 

Poškaitė – Genienė Jūratė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vokiečių kalba

Nesuteikta

Metodininkė

31. 

Poškytė Lina

Muzika

Mokytoja

32. 

Ramonienė  Salvinija

Dailė, braižyba

Metodininkė

33. Rimkuvienė Lina

Ekonomika

Verlsas ir vadyba

34. 

Smilauskas  Vladas

Biologija

Vyr. mokytojas

35. 

Steponavičienė  Lina

Informacinės technologijos

Fizika

Vyr. mokytoja

Metodininkė

36. Stopskaja Larisa Rusų kalba Vyr. mokytoja

37. 

Stukienė  Daiva

Lietuvių kalba

Ekspertė

38. 

Šikšnienė Vilma

Socialinė pedagogė

Neformalusis ugdymas

Metodininkė

Mokytoja

39. 

Tadijošaitienė  Rasa

Matematika

Metodininkė

41. 

Vičkačkaitė Rasa

Chemija

Metodininkė

42. 

Viršilienė Ona

Lietuvių kalba

Metodininkė

43.  Zaurienė Jurgita Anglų kalba

44. 

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalba

Metodininkė

45.

Žiedė Inga

Etika/filosofija

Mokytoja