Vardas, pavardė

Jurgita Aleksandravičienė

Laura Armanavičė

Jūratė Armonienė

Alvarez Romero Carlos

Karolis Baliutis

Simonas Bernotas

Inesa Bolotina

Violeta Cymliakova

Edita Dijokienė

Virginija Dudarevičienė

Miglė Eglė Glebuvienė

Fausta Gulbinienė

Tatjana Ignatovič

Ingrida Jasaitienė

Valdas Jurevičius

Kristina Juškevičiūtė

Remigija Kalendienė

Daiva Kalendrienė

Halina Kaprašova

Irena Katauskienė

Akvilė Katauskytė-Burokienė

Ramutė Keblienė

Meilutė Keturakytė

Giedrė Kvizikevičienė

Aurimas Lingė

Vida Liužinienė

Jūratė Lučiūnienė

Lina Matusevičiūtė

Beatričė Nivinskaitė

Giedra Norvaišienė

Aušra Pačkauskienė

Laima Plentienė

Margarita Pocienė

Jūratė Poškaitė-Genienė

Lina Poškytė

Salvinija Ramonienė

Lina Rimkuvienė

Vladas Smiliauskas

Lina Steponavičienė
.

Daiva Stukienė

Vilma Šikšnienė

Rasa Vičkačkaitė

Ona Viršilienė

Jurgita Zaurienė

Vilma Žaldarienė

Inga Žiedė

Dėstomas dalykas

biologija

geografija

fizinis ugdymas

ispanų kalba

anglų kalba

matematika

fizinis ugdymas

matematika

fizika

lietuvių kalba ir literatūra

dailė

anglų kalba

anglų kalba

choreografija

technologijos

technologijos

lietuvių kalba ir literatūra

tikyba

rusų kalba

anglų kalba

anglų kalba

matematika

chemija

informacinės technologijos

technologijos

lietuvių kalba ir literatūra

geografija

lietuvių kalba ir literatūra

psichologija

matematika

istorija

istorija

rusų kalba

vokiečių kalba

muzika

dailė

ekonomika

biologija

informacinės technologijos
fizika

lietuvių kalba ir literatūra

socialinė pedagogė

chemija

lietuvių kalba ir literatūra

anglų kalba

prancūzų kalba

etika

Kvalifikacija

vyr. mokytoja

metodininkė

ekspertė

mokytojas

vyr. mokytojas

mokytojas

mokytoja

mokytoja

ekspertė

vyr. mokytoja

vyr. mokytoja

metodininkė

mokytoja

metodininkė

metodininkas

metodininkė

metodininkė

mokytoja

metodininkė

ekspertė

metodininkė

metodininkė

mokytoja

ekspertė

vyr. mokytojas

metodininkė

vyr. mokytoja

metodininkė

mokytoja

vyr. mokytoja

ekspertė

metodininkė

mokytoja

metodininkė

mokytoja

metodininkė

metodininkė

vyr. mokytojas

metodininkė
metodininkė

ekspertė

ekspertė

metodininkė

metodininkė

vyr. mokytoja

metodininkė

mokytoja