GIMNAZIJOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

Atnaujinta 2017 – 2018 m.m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas  dalykas, pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1. 

Alvarez Carlos Romero

Ispanų kalba

Mokytojas

2. 

Arcimavičienė Liudmila

Anglų kalba

Mokytoja

3. 

Armonienė Jūratė

Kūno kultūra

Ekspertė

4. 

Buinevičiūtė Ieva

Muzika

Mokytoja

5. 

Bolotina Inesa

Kūno kultūra

Mokytoja

6. 

Dijokienė Edita

Fizika

Metodininkė

7. 

Giriūnienė Rasa

Matematika

Metodininkė

8. 

Glebuvienė Miglė

Dailė, fotografija

Vyr. mokytoja

9. 

Gulbinienė Fausta

Direktorė

Anglų kalba

I vadybinė kategorija

Metodininkė

10. 

Ignatovič Tatjana

Anglų kalba

Mokytoja

11. 

Jasaitienė Ingrida

Choreografija

Metodininkė

12. 

Jodrė  Rūta

Biologija

Metodininkė

13. 

Jokimaitytė Danutė

Tikyba

Vyr. mokytoja

14. 

Juodviršienė Rasa

Ekonomika, verslas ir vadyba

Vyr. mokytoja

15. 

Jurevičius Valdas

Mechanika

Vyr. mokytojas

16. 

Juškevičiūtė  Kristina

Technologijos

Metodininkė

17. 

Kaprašova Halina

Rusų kalba

Metodininkė

18. 

Katauskienė  Irena

Anglų kalba

Ekspertė

19. 

Katauskytė – Burokienė Akvilė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

20. 

Keblienė  Ramutė

Matematika

Metodininkė

21. 

Kuodytė Gabrielia

Teatras

Mokytoja

22. 

Kvizikevičienė  Giedrė

Informacinės technologijos

Ekspertė

23. 

Lingė Aurimas

Technologijos

Vyr. mokytojas

24. 

Liužinienė Vida

Lietuvių kalba

Metodininkė

25. 

Lučiūnienė  Jūratė

Geografija

Vyr. mokytoja

26. 

Mališauskienė  Gražina

Lietuvių kalba

Metodininkė

27. 

Matusevičiūtė  Lina

Lietuvių kalba

Metodininkė

28. 

Mylko Ala

Rusų kalba

Metodininkė

29. 

Nivinskaitė Beatričė

Psichologė

Psichologija

4 kategorijos

Mokytoja

30. 

Olenska Ana

Bibliotekininkė

31. 

Pačkauskienė Aušra

Istorija,  pilietiškumo pagrindai

Ekspertas

32. 

Pakalniškienė  Elena

Matematika

Metodininkė

33. 

Plentienė  Laima

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Metodininkė

34. 

Poškaitė – Genienė Jūratė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vokiečių kalba

Metodininkė

35. 

Pranckietytė  Virginija

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Lietuvių kalba

II vadybinė kategorija 

Vyr. mokytoja

36. 

Petrauskienė Regina

Specialioji pedagogė

Metodininkė

37. 

Ramonienė  Salvinija

Dailė, braižyba

Metodininkė

38. 

Smilauskas  Vladas

Biologija

Vyr. mokytojas

39. 

Stanevičienė Vilma

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

40. 

Steponavičienė  Lina

Informacinės technologijos

Fizika

Vyr. mokytoja

Metodininkė

41. 

Stukienė  Daiva

Lietuvių kalba

Ekspertė

42. 

Šikšnienė Vilma

Socialinė pedagogė

Neformalusis ugdymas

Metodininkė

Mokytoja

43. 

Tadijošaitienė  Rasa

Matematika

Metodininkė

44. 

Vičkačkaitė Rasa

Chemija

Metodininkė

45. 

Viršilienė Ona

Lietuvių kalba

Metodininkė

46. 

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalba

Metodininkė

47.

Žiedė Inga

Etika

Mokytoja