GIMNAZIJOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

Atnaujinta 2018 – 2019 m.m.

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Dėstomas  dalykas, pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1. 

Armonienė Jūratė

Kūno kultūra

Ekspertė

2. 

Bolotina Inesa

Kūno kultūra

Mokytoja

3.

Cymliakova Violeta Matematika Mokytoja

4. 

Dijokienė Edita

Fizika

Ekspertė

5. 

Dikevičienė Rasa 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

II vadybinė kategorija 

6. 

Glebuvienė Miglė

Dailė, fotografija

Vyr. mokytoja

7. 

Gulbinienė Fausta

Direktorė

Anglų kalba

I vadybinė kategorija

Metodininkė

8. 

Ignatovič Tatjana

Anglų kalba

Mokytoja

9. 

Jasaitienė Ingrida

Choreografija

Metodininkė

10. 

Jodrė  Rūta

Biologija

Metodininkė

11. 

Jokimaitytė Danutė

Tikyba

Vyr. mokytoja

12. 

Jurevičius Valdas

Mechanika

Vyr. mokytojas

13. 

Juškevičiūtė  Kristina

Technologijos

Metodininkė

14. 

Kalendienė Remigija

Lietuvių kalba

Metodininkė

15. 

Kaprašova Halina

Rusų kalba

Metodininkė

16. 

Kasparaitė Sandra

Teatras

Mokytoja

17. 

Katauskienė  Irena

Anglų kalba

Ekspertė

18. 

Katauskytė – Burokienė Akvilė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

19. 

Keblienė  Ramutė

Matematika

Metodininkė

20. 

Kvizikevičienė  Giedrė

Informacinės technologijos

Ekspertė

21. 

Lingė Aurimas

Technologijos

Vyr. mokytojas

22. 

Liužinienė Vida

Lietuvių kalba

Metodininkė

23. 

Lučiūnienė  Jūratė

Geografija

Vyr. mokytoja

24. 

Matusevičiūtė  Lina

Lietuvių kalba

Metodininkė

25. 

Nivinskaitė Beatričė

Psichologė

Psichologija

4 kategorijos

Mokytoja

26. 

Pačkauskienė Aušra

Istorija,  pilietiškumo pagrindai

Ekspertas

27. 

Pakalniškienė  Elena

Matematika

Metodininkė

28. 

Plentienė  Laima

Istorija,

pilietiškumo pagrindai

Metodininkė

29. 

Poškaitė – Genienė Jūratė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Vokiečių kalba

Nesuteikta

Metodininkė

30. 

Poškytė Lina

Muzika

Mokytoja

31. 

Ramonienė  Salvinija

Dailė, braižyba

Metodininkė

32. Rimkuvienė Lina

Ekonomika

Verlsas ir vadyba

 

33. 

Smilauskas  Vladas

Biologija

Vyr. mokytojas

34. 

Stanevičienė Vilma

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

35. 

Steponavičienė  Lina

Informacinės technologijos

Fizika

Vyr. mokytoja

Metodininkė

36. Stopskaja Larisa Rusų kalba Vyr. mokytoja

37. 

Stukienė  Daiva

Lietuvių kalba

Ekspertė

38. 

Šikšnienė Vilma

Socialinė pedagogė

Neformalusis ugdymas

Metodininkė

Mokytoja

39. 

Tadijošaitienė  Rasa

Matematika

Metodininkė

40. Vargas Allatore Ispanų kalba Nesuteikta

41. 

Vičkačkaitė Rasa

Chemija

Metodininkė

42. 

Viršilienė Ona

Lietuvių kalba

Metodininkė

43. Viržintienė Margarita Anglų kalba Vyr. mokytoja

44. 

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalba

Metodininkė

45.

Žiedė Inga

Etika/filosofija

Mokytoja