VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOJE DIRBANTYS PEDAGOGAI

Atnaujinta 2016 – 2017 m.m.

 

EIL.

NR.

PAVARDĖ, VARDAS

DĖSTOMAS  DALYKAS

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

 1.  

Alvarez Carlos Romero

Ispanų kalba

Mokytojas

 1.  

Arcimavičienė Liudmila

Anglų kalba

Mokytojas

3.

Armonienė Jūratė

Kūno kultūra

Ekspertė

 1.  

Astrauskienė Sonata

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Vyr. mokytoja

 1.  

Bolotina Inesa

Kūno kultūra

Mokytoja

 1.  

Dijokienė Edita

Fizika

Metodininkė

 1.  

Elenbergas Dominykas

Etika

Vyr. mokytojas

 1.  

Giriūnienė Rasa

Matematika

Metodininkė

 1.  

Glebuvienė Miglė

Dailė, fotografija,

grafinis dizainas

Vyr. mokytoja

 1.  

Gulbinienė Fausta

Direktorė

Anglų kalba

I vadybinė kategorija

Metodininkė

 1.  

Jasaitienė Ingrida

Choreografija

Metodininkė

 1.  

Jodrė  Rūta

Biologija

Metodininkė

 1.  

Jokimaitytė Danutė

Tikyba

Vyr. mokytoja

 1.  

Juodviršienė Rasa

Ekonomika,

verslas ir vadyba

Vyr. mokytoja

 1.  

Jurevičius Valdas

Automobilizmas

Vyr. mokytojas

 1.  

Juškevičiūtė  Kristina

Technologijos

Metodininkė

 1.  

Kaprašova Halina

Rusų kalba

Metodininkė

 1.  

Katauskienė  Irena

Anglų kalba

Ekspertas

 1.  

Katauskytė –Burokienė Akvilė

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

 1.  

Keblienė  Ramutė

Matematika,

informacinės technologijos

Metodininkė

Metodininkė

 1.  

Kuodytė Gabrielia

Teatras

Mokytoja

 1.  

Kvizikevičienė  Giedrė

Informacinės technologijos

Metodininkė

 1.  

Liachovičienė Laura

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Geografija

II vadybinė kategorija

Metodininkė

 1.  

Liužinienė Vida

Lietuvių kalba

Metodininkė

 1.  

Lingė Aurimas

Technologijos

Vyr. mokytojas

 1.  

Lučiūnienė  Jūratė

Geografija

Vyr. mokytoja

 1.  

Mališauskienė  Gražina

Lietuvių kalba

Metodininkė

 1.  

Matusevičiūtė  Lina

Lietuvių kalba

Metodininkė

 1.  

Meldaikis Tautvydas

Muzika

Mokytojas

 1.  

Mickuvienė  Remigija

Anglų kalba

Metodininkė

 1.  

Miklienė Danutė

Matematika

Metodininkė

 1.  

Mylko Ala

Rusų kalba

Metodininkė

 1.  

Nivinskaitė Beatričė

Psichologė

Psichologija

IV kategorija

Mokytojas

 1.  

Nemeikienė Renata

Fizika

Mokytojas

 1.  

Noreikienė  Daiva

Anglų kalba

Metodininkė

 1.  

Pakalniškienė  Elena

Matematika

Metodininkė

 1.  

Petrauskienė Regina

Specialioji pedagogė

Metodininkė

 1.  

Pikšrys Arūnas

Muzika

Vyr. mokytojas

 1.  

Plentienė  Laima

Istorija,

teisės pagrindai,

pilietiškumo pagrindai

Metodininkė

 1.  

Poškaitė – Genienė Jūratė

Direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Vokiečių kalba

Metodininkė

 1.  

Pranckietytė  Virginija

Direktorės pavaduotoja neformaliajam ugdymui

Lietuvių kalba

II vadybinė kategorija

 

 Vyr. mokytoja

 1.  

Ramonienė  Salvinija

Dailė, braižyba

Metodininkė

 1.  

Ramoškienė Asta

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

 1.  

Smilauskas  Vladas

Biologija

Vyr. mokytojas

 1.  

Stasytienė  Gabrielė

Prancūzų kalba

Metodininkė

 1.  

Steponavičienė  Lina

Informacinės technologijos

Fizika

Vyr. mokytoja

Vyr. mokytoja

 1.  

Stukienė  Daiva

Lietuvių kalba

Ekspertė

 1.  

Ščiglo Tomas

Chemija

Mokytojas

 1.  

Šikšnienė Vilma

Socialinė pedagogė

Neformalusis ugdymas

Metodininkė

Mokytoja

 1.  

Širvaitienė Jurgita

Istorija, pilietiškumo pagrindai

Metodininkė

 1.  

Tadijošaitienė  Rasa

Matematika

Metodininkė

 1.  

Tolkūnė Vida

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

 1.  

Vičkačkaitė Rasa

Chemija

Metodininkė

 1.  

Viršilienė Ona

Lietuvių kalba

Metodininkė

 1.  

Žaldarienė Vilma

Prancūzų kalba

Metodininkė