Atnaujinta 2018- 2019 m.m.

Kviečiame lankyti konsultacijas, kurias veda mokytojai


2018 / 2019 m. m. konsultacijų tvarkaraštis

Eil. nr. Mokytojas Dalykas Savaitės diena Laikas Kabinetas
1. Akvilė Katauskytė-Burokienė Anglų kalba antradienis

14.50-15.35 val.

(3-4 kl.)

303
2. Tatjana Ignatovič Anglų kalba

pirmadienis

ketvirtadienis

13.00-13.45 val.

11.00-11.45 val.

nuo 15.35 val.

305
3. Margarita Viržintienė Anglų kalba ketvirtadienis

14.50-15.35 val.

(1-2 kl.)

007
4. Irena Katauskienė Anglų kalba ketvirtadienis 13.00-14.40 val. 112
5. Vilma Stanevičienė Anglų kalba

pirmadienis

antradienis

nuo 7.30 val. 304
6. Vilma Žaldarienė Prancūzų kalba

trečiadienis

antradienis

penktadienis

7.30-8.00 val.

11.45-12.05 val.

11.45-12.05 val.

306
7. Jūratė Poškaitė-Genienė Vokiečių kalba trečiadienis 15.00-15.45 val. 112
8. Halina Kaprašova Rusų kalba ketvirtadienis 13.55-14.40 val. 307
9. Vida Liužinienė Lietuvių kalba antradienis 7.10-7.55 val. 104
10. Rasa Tadijošaitienė Matematika ketvirtadienis 13.55-14.40 val. 202
11. Violeta Cymliakova Matematika pirmadienis ketvirtadieniais

7.40-8.00 val.

7.35-8.00 val.

205
12. Ramutė Keblienė Matematika

pirmadienis

trečiadienis

14.45- 15.45 val. 204
13. Elena Pakalniškienė Matematika pirmadienis 14.50-15.35 val. 203
14. Rasa Vičkačkaitė Chemija

pirmadienis

trečiadienis

penktadienis

7.30-7.55 val. 201
15. Lina Steponavičienė Fizika, IT kiekvieną dieną  7.30-8.00 val. 301
16. Edita Dijokienė Fizika trečiadienis 14.50-15.35 val. 208
17. Vladas Smilauskas Biologija

antradienis

trečiadienis

7.15-7.55 val.

211

206

18. Aušra Pačkauskienė Istorija

pirmadienis

antradienis

trečiadienis

14.50 -15-35 val.

8.00 – 8.45 val.

8.55 – 9.40 val.

107
19. Jūratė Lučiūnienė Geografija

pirmadienis

antradienis

trečiadienis

7.30-8.00 val. 206
20. Giedrė Kvizikevičienė IT penktadienis 13.00-13.45 val. 302