Muziejuje gausu įvairių eksponatų.

Tik įėjus pasitinka Tautos kultūros medis, kurio lapeliai primena Lietuvai svarbius žmones.

Jono Basanavičiaus gyvenimui, jo darbams, Jono Basanavičiaus premijos laureatams skirta stendinė ekspozicija.

Gimnazijos istoriją mena nuotraukos, stendai, abiturientų vinjetės, šimtadienių testamentai, kalendoriai, padėkos mokiniams ir mokytojams, mėnraščio ,,Ritmas“ rinkiniai.

Jei būtų norinčių papildyti muziejaus ekspozicijas naujais eksponatais, prašome kreiptis el. paštu: lina.matuseviciute@jbgvilnius.ltGimnazijos istorija

Etnografinė ekspozicija

Ekspozicija dr. Jonui Basanavičiui

SENŲJŲ LEIDINIŲ EKSPOZICIJA

Įvairūs eksponatai, dovanos