Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Ugdymo procesas, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skirstomas pusmečiais.

Visos veiklos