Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraštis. Atnaujinta 2019-2020 m. m.

Projektai