Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraštis.  Atnaujinta 2017-2018 m. m.

Projektai