Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Atnaujinta 2020 – 2021 m. m.

Projektai

neformaliojo-tvarkarastis-2020