35 Vilniaus miesto mokyklų, kuriose jau yra įsteigtos ar dar steigiamos atvirosios techninės kūrybinės  FabLab dirbtuvės, atstovai jau visai netrukus gyvai susitiks pabendrauti, į(si)kvėpti ir pasidalinti.

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos iniciatyva, kartu su Lietuvos Junior Achievement, 2020 m. rugsėjo 9 d. organizuojamas renginys „Verslumo ugdymo ir karjeros projektavimo galimybės gimnazijoje“.

„Siekiame paruošti vaiką gyventi ir išgyventi pasaulyje, kuris kasdien darosi vis sudėtingesnis. Ugdydami įvairiapusiškas asmenybes, gebančias kurti ne tik savo asmeninę, bet ir šalies sėkmę, gimnazijoje sudarome sąlygas mokiniams tobulėti ir save išbandyti akademinėje sferoje ir praktiniuose pritaikomuosiuose darbuose. Džiaugsiuosi, kad mūsų gimnazijos iniciatyvūs mokytojai ir mokiniai turės galimybę pasidalinti savo patirtimis bei idėjomis.“ – sako Fausta Gulbinienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos direktorė.

Šis renginys bus puiki proga Vilniaus FabLab mokykloms sužinoti apie gimnazijos mokytojų ir mokinių gerąją patirtį ugdant(is) verslumą bei projektuojant savo karjerą, pasižvalgyti po gimnazijoje įsteigtas FabLab dirbtuves, išbandyti įrangą ir pamatyti įvairias dirbtuvių pritaikymo galimybes ugdyme.

Jei kiltų klausimų dėl renginio, kreipkitės:
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laura Armanavičė,
868485552, laura.armanavice@basanaviciaus.vilnius.lm.lt