IV klasių gimnazistai dalyvavo mokytojos J. Armonienės organizuotame susitikime su VDI vyriausiąja darbo inspektore Jelena Kujaliene. Prie ketvirtokų prisijungė ir III B mokiniai su auklėtoja R. Kalendiene.
Specialistė gimnazistams pristatė Darbo kodekse įtvirtintas darbo sutarties rūšis, paaiškino, kokių reikalavimų laikytis sudarant darbo sutartis. Dėl darbuotojų saugumo sutartis turi būti tik rašytinė, joje aprašyta, kokios dirbančiojo funkcijos, apmokėjimo sąlygos, darbo laiko normos ir režimas, darbo pradžios data, kiti svarbūs susitarimai. Daug dėmesio lektorė skyrė nelegalaus, nedeklaruoto darbo žalos išaiškinimui. Susitikimas tikrai buvo naudingas jauniems žmonėms, žengiantiems į darbo rinką.
Nėra nuotraukos aprašymo.