priėmimas

2017 – 2018 m. m. priėmimo tvarka


Informacija apie laisvas vietas gimnazijoje:

1 klasės: 6 vietos 2 klasės: 1 vieta 3 klasės: laisvų vietų nėra 4 klasės: laisvų vietų nėra 

Prašymai mokytis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje bus priimami nuo 2017 m. kovo 1 d.

SVARBU: 

  • pildant prašymą internetu, gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis sutikrinama automatiniu būdu; 
  • pirmumo kriterijus patvirtinantys dokumentai Gimnazijai pateikiami ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki I-ojo Priėmimo komisijos posėdžio (iki birželio 1 d., Priėmimo komisijos I-sis posėdis numatytas birželio 6 d.);
  • 8 klasės baigimo pažymėjimas pateikiamas iki mokymosi sutarties pasirašymo, paskelbus Gimnazijos interneto svetainėje preliminarius priimtųjų mokytis mokinių sąrašus. 

Priėmimo komisija

Priėmimo komisijos darbo tvarka 

Priėmimo komisijos darbo grafikas

Eil. Nr.

Posėdis

Data

Laikas

Vieta

1.

Priėmimo komisijos I posėdis: kandidatų sąrašo pagal pirmumo kriterijus sudarymas; priimamų į I ir III klases mokinių sąrašo skelbimas Gimnazijos tinklalapyje ir skelbimų lentoje.

2017-06-06

10 val.

112 kab.

2.

Priėmimo komisijos II posėdis: papildomas priėmimas į I ir III klases; papildomai priimamų mokinių sąrašo skelbimas Gimnazijos tinklalapyje ir skelbimų lentoje.

2017-06-30

10 val.

112 kab.

3.

Priėmimo komisijos III posėdis: papildomas priėmimas į I ir III klases (esant laisvų vietų); papildomai priimamų mokinių sąrašo skelbimas Gimnazijos tinklalapyje.

2017-08-28

10 val.

112 kab.

DĖMESIO: Mokymosi sutarčių pasirašymo laikas bus paskelbtas atskirai.

Priėmimo į Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Interaktyvusis sostinės mokyklų žemėlapio projektas, kuriame patogu ir paprasta susirasti artimiausias mokyklas pagal savo gyvenamą vietą, kalbą, kuria norima mokytis ir klasę. Suvedus prašomus duomenis, interaktyvusis žemėlapis parodys mokyklas, priskiriamas pagal gyvenamąją teritoriją.