2019-09-20

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“

Šiais mokslo metais mūsų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. Inovacijų išbandymas“.
Mūsų gimnazija inovacijas išbandys drauge su Prienų „Žiburio“ gimnazija, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija bei Elektrėnų „Ąžuolyno” progimnazija. 

Vykstant projektui, ekspertai, atsakingi už inovacijų pritaikymo metodikos parengimą (chemijos mokslų daktarė Renata Česūnienė, fizikos mokytojas Ignas Gaižiūnas, geografijos – fizikos mokytoja Dalia Umantaitė-Vaivadienė, mūsų gimnazijos fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Jūratė Armonienė) teiks konsultacijas, kaip pasirengti ugdomajai veiklai, taip pat jie stebės inovacijų pritaikymo ugdymo procese veiklą. Ekspertai kartu su projekte dalyvavusiais mokytojais parengs metodinę medžiagą, skirtą inovacijų pritaikymui ugdymo procese (pamokų planai ir aprašai, užduočių pavyzdžiai, vaizdo įrašai ir pan.). 

Rugsėjo 10 d. inovacijų išbandyme dalyvaujančių ugdymo įstaigų atstovai susitiko mūsų gimnazijoje ir aptarė, kaip fizikos, chemijos bei fizinio ugdymo pamokose naudos inovatyvias ugdymo priemones: Vernier Go Direct dinaminę sistemą, rinkinius „Medžiagos, mišiniai, vanduo“ bei „Oras, degimas, oksidacijos – redukcijos reakcijos“, Žemės ir Mėnulio judėjimo demonstracinį modelį „Tellurium N“ bei ištvermę ir koordinaciją lavinančius šokių kilimėlius. 

Mokytojai taip pat turėjo galimybę visas inovacijas išbandyti praktiškai.