Gimnazijos muziejus įkurtas 2014 metų lapkritį. Jo įkūrėja – lietuvių kalbos mokytoja Gražina Mališauskienė.

Muziejuje gausu įvairių eksponatų.

Tik įėjus pasitinka Tautos kultūros medis, kurio lapeliai primena Lietuvai svarbius žmones. Jono Basanavičiaus gyvenimui, jo darbams, Jono Basanavičiaus premijos laureatams skirta stendinė ekspozicija.

Gimnazijos istoriją mena nuotraukos, stendai, abiturientų vinjetės, šimtadienių testamentai, kalendoriai, padėkos mokiniams ir mokytojams, mėnraščio ,,Ritmas“ rinkiniai.

Muziejuje eksponuojama unikali senųjų leidinių biblioteka. Gausu svečių padovanotų ir pačių pagamintų suvenyrų.

Etnografinė ekspozicija nukelia į Lietuvos senovę. Čia galite pamatyti įvairius įrankius, tautines juostas, margaraščius audinius.

Muziejuje vyksta įvairūs renginiai, pamokos, vedamos ekskursijos. Gimnazijoje veikia Muziejininkų būrelis, vadovaujamas lietuvių kalbos mokytojos Linos Matusevičiūtės. Jaunieji muziejininkai domisi gimnazijos istorija, buvusiais mokiniais, muziejaus eksponatais, toliau tęsia darbą apie Jono Basanavičiaus premijos laureatus.
Jei būtų norinčių papildyti muziejaus ekspozicijas naujais eksponatais, prašome kreiptis el. paštu: lina.matuseviciute@jbgvilnius.lt