Projektai


2018-01-28

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos efektyvumo didinimo projektas finansuojamas Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų.


2010-09-01

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai:

  • „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.
  • „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.
  • Atnaujinta biologijos, chemijos, fizikos, technologijų ir muzikos mokymo priemonės bei įranga.
  • Modernizuota gimnazijos biblioteka, veikia du informaciniai centrai.