Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. vykdomi

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektai:

  • „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“,

  • „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“.

Gimnazijoje atnaujinta biologijos, chemijos, fizikos, technologijų ir muzikos mokymo priemonės bei įranga.

Taip pat modernizuota Gimnazijos biblioteka, veikia du informaciniai centrai.