Mieli Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame, kad 2016 metais pasinaudojote 2 proc. GPM paramos galimybe ir gimnazijai skyrėte 3478,42 Eur.

2015 – 2016 m. m. Jūsų skirtas lėšas panaudojome taip:

 • nupirkome ir įrengėme vaizdo projekcinę įrangą 306 kab. – 646 Eur
 • atnaujinome IKT įrangą – 110 Eur
 • mokiniams įrengėme poilsio zonas, t. y nupirkome sėdmaišius – 294 Eur
 • nupirkome drabužinei kabliukų – 97 Eur
 • nupirkome aktų salės scenos ir langų užuolaidas – 2567, 50 Eur

Šiuo metu sąskaitoje dar turime nepanaudotus 1861,90 Eur.

Ačiū už tai, kad esate sąmoningi ir atsakingi!

Ir šiais metais kreipiamės į Jus tikėdami, kad  2% gyventojų pajamų mokesčio pervesite mūsų gimnazijai. 

Iš anksto dėkojame visiems, nuspręsiantiems paremti mūsų gimnaziją ir prisidėsiantiems prie jos puoselėjimo ir kūrimo.

Kaip ir kur pateikti prašymą?

Iki gegužės 2 d. turite teisę pateikti prašymą tai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje nuolat gyvenate.

Jei privalote pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su deklaracija.

Jeigu gyventojas neprivalo teikti metinės pajamų mokesčio deklaracijos, prašymą nustatytu laiku jis turi pateikti pats (tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI ar atsiųsti paštu).

Prašymo forma ir pildymo taisyklės

Norėdami skirti dalį savo mokesčių, turite užpildyti specialios formos prašymą (forma FR0512-02). Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau – AVMI), taip pat galima atsisiųsti iš VMI interneto svetainės bei iš šio puslapio (žr. žemiau).

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis arba spausdinamas kompiuteriu. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz.: brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).

Formoje FR0512-02 langelius pildote taip:

 • 1-4 langeliai – asmens duomenys;
 • E1 langelyje – 2;
 • E2 langelyje – 302522904;
 • E3 langelyje – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija;
 • E4 langelyje – kiek procentų skiriate;
 • E5 langelyje – kokiam laikotarpiui skiriate paramą (galite skirti iki 2017 metų imtinai);
 • 6S langelyje – pažymėti kryžiuku;

Prašymą pasirašote ir nurodote savo vardą bei pavardę. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys. Jei pamiršote nurodyti visus duomenis, turite teisę iki tų pačių metų rugpjūčio 20 d. patikslinti pateikdami naują, patikslintą prašymą.

Specialią prašymo formą  bei instrukcijas, kaip ją pildyti, rasite VMI arba internetiniame puslapyje: www.vmi.lt

Prašymo formą (FR 0512) galite užpildyti ir pateikti Jums patogiu būdu:   

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS REKVIZITAI:

Paramos gavėjo kodas: 302522904

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija

Adresas: S. Konarskio 34, Vilnius, LT – 03217

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita: LT 65 7044 0600 0622 3806