2017-10-10

Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvus ugdymas“

Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytojų komanda, vykdydama Erasmus+ KA1 projektą „Inovatyvus ugdymas“, dalyvavo mokymuose Graikijoje, kur tobulino savo profesines, kultūrines bei kalbines kompetencijas.

Pirmąją dieną mokytojai pristatė savo gimnaziją bei išsakė lūkesčius dėl mokymų. Mokymus organizuojančios įstaigos ECTE lektorius Konstantinos Andronis pristatė Graikijos švietimo sistemą, IKT naudojimą švietime, drauge aptarė ir lygino Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemas, išskyrė esminius skirtumus, dalijosi gerąja patirtimi.

Antrąją mokymų dieną mokytojos vyko į Archanes miesto licėjų, kuriame mokosi vyresniųjų klasių mokiniai. Licėjaus mokytojų komanda pristatė savo ugdymo įstaigą, mokinių komanda papasakojo apie licėjuje vykdomus ilgalaikius projektus, pristatė jau įgyvendintus, taip pat mokytojos stebėjo graikų, fizikos ir informacinių technologijų pamokas. Vėliau vyko IKT praktinius įgūdžius tobulinančios veiklos, kurių metu susipažinta su Edmodo socialiniu tinklu, skirtu mokytojams, mokiniams bei tėvams. Naudojant šį tinklą galima saugiai bendradarbiauti uždarose virtualiose klasėse, dalintis ištekliais, atlikti užduotis, vertinti savo pažangą ir tobulėti. Taigi visos funkcijos yra skirtos mokymuisi, vertinimui bei įsivertinimui, savo pažangos sekimui ir pan. Taip pat buvo pristatytos Veyon bei iTALC kompiuterių klasės valdymo programos. Po mokymų licėjaus direktorius Antonis Fountoulakis surengė ekskursiją po senąjį Archanes miestą.

Trečiąją mokymų dieną ECTE buvo pristatytas projektų valdymo įrankis Basecamp. Ši programa labai palengvina bendradarbiavimą tarp žmonių, vykdančių projektus. Tai puiki galimybė mūsų mokiniams ir mokytojams, vykdantiems ilgalaikius projektus. Po teorinės mokymų dalies mokytojų komanda kūrė savo bendrą projektą ir praktiškai išbandė Bascamp programos teikiamas galimybes. Tą pačią dieną buvo surengta diskusija apie tarptautinius projektus, partnerių paiešką bei aptartos gimnazijos galimybės dalyvauti ERASMUS+ KA2 programoje bendradarbiaujant su kitų šalių ugdymo įstaigomis.

Ketvirtoji mokymų diena buvo skirta komandos formavimo mokymams ir krašto pažinimui. Mokytojų komanda vyko į Imbros tarpeklį, kurį turėjo įveikti per skirtą laiką ir kartu atlikti mokymų organizatorių pateiktas užduotis.

Penktąją projekto dieną veiklos buvo skirtos vertinimui, įsivertinimui bei mokymų aptarimui. Organizatoriai bendravo su kiekvienu dalyviu individualiai, įvertino kiekvieno pažangą, dalyviai atliko testą ir įsivertino savo darbą mokymų metu.

Kiekvienas dalyvis gavo mokymų organizacijos išduotą sertifikatą bei Europass mobilumo  dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę patirtį dalyvaujant stažuotėje.

Tikime, kad įgytos bei patobulintos mokytojų kompetencijos padės užtikrinti geresnę ugdymo proceso kokybę ir mūsų gimnazijoje.