2017-12-27

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams

  1. Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ pristatymas. Veikla: Prisijungimas prie Edmodo aplinkos. 
  2. Inovatyvūs pamokos metodai. Veikla: IKT įrankiai virtualių plakatų kūrimui: google skaidrės, linoit, Canva.
  3. Inovatyvūs pamokos metodai. Veikla: RQ kodo kūrimas sukurtam renginiui, svetainiai, kontaktui ir t.t.
  4. Plakatų, QR kodų pristatymas, refleksija. Diskusija.

Mokytojai dirbo Edmodo aplinkoje: į ją kėlė savo darbus sukurtus mokymų metu. Pasirinktos pamokos tema mokėsi kurti plakatus naudojant google skaidres, linoit ir Canva aplinkas. Pamokos pagyvinimui bei aplinkos kūrimui dalyviai mokėsi naudoti QR kodus. Mokytojai sukūrė QR kodus įvairioms pamokų dalims: sužadinimui, veikloms, refleksijai bei įsivertinimui.