2017-10-30

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams

  1. Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ pristatymas. Veikla: Prisijungimas ir pažintis su Edmodo aplinka. Lūkesčių bankas – pažintis su Padlet įrankiu.
  2. Komandų formavimo IKT įrankiai. Veikla: IKT įrankių TeamUP, ClassDojo pristatymas ir išbandymas.
  3. Inovatyvūs pamokos metodai. Veikla: Apklasų ir žaidimų kūrimo įrankiai: Kahoot, google apklausos, Edmodo apklausos.
  4. Apklausų pristatymas, refleksija. Diskusija.

Mokytojai prisijungė prie Edmodo aplinkos, susipažino su aplinkos siūlomais įrankiais: klasių kūrimas, užduočių pateikimas ir vertinimas, apklausų kūrimas. Padlet įrankis dalyviams leido pateikti savo lūkesčius ir mintis tiesioginiu režimu. Naudojant įvairius apklausų kūrimo įrankius: Kahoot, google apklausos bei Edmodo aplinkos siūlomos aplinkos. Sukurtos apklausos, kurios pamokas pagyvina, leidžia sutaupyti pamokos laiką.