2017-10-31

Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ sklaida kitų mokyklų mokytojams

  1. Erasmus+ KA1 projekto „Inovatyvus ugdymas“ pristatymas. Veikla: Prisijungimas prie Edmodo aplinkos. 
  2. Inovatyvūs pamokos metodai. Veikla: Komiksų kūrimo įrankiai: Toondoo, Makebeliefscomix.
  3. Inovatyvūs pamokos metodai. Veikla: Filmukų kūrimas su MovieMaker.
  4. Komiksų, filmukų pristatymas, refleksija. Diskusija.

Mokytojai mokėsi dirbti komiksų kūrimo programomis. Sukūrė komiksus įvairioms pamokų dalis: sužadinimui, refleksijai, įsivertinimui. Dalyviai kurdami filmus MovieMaker programa, susipažino su filmų žanrais, skirtumais bei galimybėmis. Naudoti įrankiai skirti pagyvinti pamoką, padaryti ją įdomesnę ir patrauklesnę mokiniui.