Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektas „Magis pamokos – kūrybiškumo eksperimentai“


Vilniaus Jono Basanavičiaus ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos pradėjo įgyvendinti bendrą projektą  „MAGIS pamokos – kūrybiškumo eksperimentai“. Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, skirtomis Mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektams.

Šiuo projektu siekiame ugdyti bendradarbiaujančių gimnazijų mokytojų kūrybingumo bei emocinius gebėjimus, dalintis abiejų mokyklų kūrybiško mokymo(-si) patirtimi ir kartu semtis naujų minčių, idėjų ir žinių, kad pamokos mūsų gimnazijose būtų įdomesnės, kūrybiškesnės ir įtraukiančios.

Intensyvi mokytojų kasdienybė ir didelis emocinis krūvis dažnai ištuština motyvacijos rezervus, atima norą kažką daryti įdomiau, kitaip. Neretai trūksta ir žinių, kūrybiškumo gebėjimų, kaip tai padaryti. Šiuo projektu norime suteikti galimybę mokytojams papildyti savo įkvėpimo rezervus, sužinoti naujų metodų, kaip pažadinti savo kūrybiškumą, ir bendradarbiaujant su kitos gimnazijos mokytoju, pravesti MAGIS pamokas.

Projekte dalyvauja po penkis kiekvienos gimnazijos mokytojus. Būtent jiems skirti keturi praktiniai seminarai ugdantys kūrybiškumą ir tobulinantys emocinius gebėjimus, pasitelkiant inovatyvias praktikas. Sudalyvavę šiuose seminaruose mokytojai poroje su kitos gimnazijos mokytoju kartu suplanuos ir pasirengs MAGIS pamokai, praktiškai panaudodami seminarų metu įgytas žinias.

Projekto pabaigoje visi kartu susirinkę, mokytojai aptars šią patirtį, kartu parengs rekomendacijas kitiems mokytojams, kaip organizuoti MAGIS pamokas, ir nubrėš gaires tolimesniems pokyčiams.


2017-11-10

Lapkričio 10 dieną Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje įvyko pirmasis mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projekto „Magis pamokos – kūrybiškumo eksperimentai“ dalyvių susitikimas. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijai atstovavo anglų kalbos mokytoja Akvilė, fizikos mokytoja Edita, matematikos mokytoja Rasa, istorijos mokytoja Aušra, dailės ir fotografijos mokytoja Miglė. Susitikimas buvo skirtas susipažinti, pasidalinti kūrybiško mokymo(si) patirtimi. Vilniaus Jono Basanavičiaus mokytojai taip pat buvo supažindinti su jėzuitiško ugdymo pagrindu – patirties, apmąstymo ir veikimo paradigma.


2018-01-10-11

Anglų kalbos mokytoja Akvilė kartu su Vilniaus Jėzuitų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Agne sausio 10-11 dienomis vedė MAGIS pamokas Jėzuitų ir mūsų gimnazijos devintokams. Mokiniai, bendradarbiaudami grupėse, sprendė jiems aktualias problemas, remdamiesi dizaino problemų sprendimo metodu.


2018-01-18

Vykdydamos mokyklų pažangos ir bendradarbiavimo projektą „Magis pamokos – kūrybiškumo eksperimentai“, fizikos mokytoja Edita Dijokienė ir Vilniaus Jėzuitų gimnazijos chemijos mokytoja Skirmantė Bačinskienė vedė integruotą fizikos – chemijos pamoką „Ką gali nanotechnologijos?“ Gimnazijos ketvirtokai turėjo galimybę gilintis į vieną įdomiausių ir perspektyviausių dabartinio mokslo sričių – nanotechnologijas. Pamokoje mokiniai nagrinėjo idėją, kad, pakeitus medžiagų molekulių sąrangą, galima sukurti naujas medžiagas su naujomis savybėmis ir funkcijomis. Mokiniai susipažino su nanotechnologijų pritaikymo galimybėmis, o grupėse atlikdami praktinius eksperimentus įsitikino, kad ir natūraliose kasdienėse medžiagose yra nanodalelių.


Žodis magis pakvietė mokytojus dalyvauti pirmajame Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendradarbiavimo projekte „MAGIS pamokos – kūrybiškumo eksperimentai“. Šis žodis, reiškiantis – labiau, daugiau –pakvietė ir mus, istorijos mokytojas, priimti šį iššūkį.
Pamokų organizavimas, pasiruošimas joms, pareikalavo artimo mokytojų bendradarbiavimo. Kita erdvė, kiti mokiniai ir kitokia pamoka – buvo puiki patirtis, kuri augina ir mokinį, ir mokytoją. Galėjome patirti, kad įmanoma atkreipti mokinių dėmesį į tai, ką išmokai, ką patyrei, ir įvardinti, kodėl ta patirtis yra svarbi. Svarbiausias šio projekto rezultatas – susitikimas, kuris ištirpdo nepasitikėjimą, išankstines nuostatas ir leidžia augti.
„Žmogus, judinantis kalną, pradeda nuo mažų akmenėlių“, – sakė Konfucijus, ko gero, šis projektas,- tai graži pradžia į sėkmės pamokas.