Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokytojų komanda, vykdydama Erasmus+ KA1 projektą „Kūrybiškumas ugdymo(si) procese“, dalyvavo mokymuose Graikijoje ir tobulino savo profesines, kultūrines bei kalbines kompetencijas.

Pirmąją dieną įstaigos ECTE vadovas, lektorius Costas Androulakis pristatė dienotvarkę, papasakojo apie Graikijos švietimo sistemą, drauge su mokytojais aptarė bei palygino Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemas, aptarė esminius skirtumus, pagrindines problemas.

Lektorius ir mokytojai diskutavo apie mokymo(si) kultūrą, dalinosi savo asmenine pamokų vedimo patirtimi, taip pat stebėjo 2-ajame Retimno miesto licėjuje filmuotas pamokas bei aptarė jas.

Antrąją mokymų dieną mokymus vedė Kretos universiteto dėstytoja Eleonora Cheridi. Pagrindinis akcentas buvo skirtas praktiniams būdams, kaip motyvuoti mokinius. Lateralinis mąstymas, kurio metu mokytojai turėjo galimybę į buitinius dalykus ir jų panaudojimą pažvelgti iš skirtingų pusių, susieti ir pritaikyti iš pirmo žvilgnio nesusiejamus dalykus. Mokytojai taip pat galėjo išbandyti kritinės refleksijos bei Blumo taksonomijos privalumus. Kritinė refleksija padeda identifikuoti problemą bei ją spręsti įvairiais būdais, o Blumo taksonomija palengvina mokymosi procesą bei rezultatų siekimą, pritaikant Blumo laiptelių schemą. Lektorė pateikė pavyzdžių kaip siekti aukščiausio Blumo taksonomijos laiptelio – vertinimo ir analizės – panaudojant klausimų uždavinėjimo metodą. Pristatė ir paaiškino atvirųjų klausimų, pagal kiekvieną Blumo taksonomijos laiptelį naudą, ugdant kritinį mąstymą. Mokymų dieną taip pat buvo galimybė išbandyti įtraukiančius mokymo metodus skirtus kūrybiškumui, bendradarbiavimui, bei komandinės dvasios kūrimui.

Trečiąją mokymų dieną Kretos universiteto dėstytoja Eleonora pristatė šiuos metodus: psichodramos metodą bei problemų sprendimą pasitelkiant dizaino procesą. Mokytojai mokėsi kaip sukurti galutinį rezultatą bendradarbiaujant ir numatant konkrečius žingsnius tikslo link. Dizaino metodas leido mokytojoms pabūdi kūrėjo vaidmenyje, kurio metu pirmiausia gilinamasi į vartotojo poreikius, generuojamos idėjos, kuriami prototipai, jie testuojami ir tik pačioje pabaigoje įvertinus visus galimus prototipus, pasirenkamas tinkamiausias problemos sprendimo būdas.

Taip pat vyko susitikimas su Retimno miesto 2-ojo licėjaus mokytojais. Abiejų ugdymo įstaigų mokytojai aptarė pagrindines švietimo problemas savo šalyse, daug diskutavo apie būdus skatinti mokinių motyvaciją, dalinosi sėkmės istorijomis, savo pamokose naudojamais / taikomais kūrybiškumą skatinančiais metodais. Taip pat buvo pasidalinta tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo patirtimi, nutarta bendrauti per eTwinning platformą bei kuriant projektus.

Ketvirtoji mokymų diena buvo skirta komandos formavimo mokymams ir krašto pažinimui. Mokytojų komanda vyko prie Balos lagūnos, ją pasiekti sausumos keliu nėra lengva, todėl maršrutas turėjo būti smulkiai suplanuotas ir aptartas, galutinis taškas turėjo būti pasiektas per tam skirtą laiką, taip pat mokytojai turėjo kūrybiškai atlikti mokymų organizatorių skirtas užduotis, kurios skatino bendradarbiavimą bei problemų sprendimą.

Penktoji, paskutinė mokymų diena buvo skirta vertinimui, įsivertinimui bei mokymų aptarimui. Organizatoriai bendravo su kiekvienu dalyviu individualiai, įvertino kiekvieno dalyvio pažangą, dalyviai atliko testą ir įsivertino savo darbą mokymų metu. Taip pat ECTE lektorius Costas Androulakis davė daug praktinių patarimų, kaip rengti paraiškas tarptautiniams projektams, kaip sėkmingai rasti projekto partnerius.

Visos mokytojos gavo mokymų organizacijos išduotą sertifikatą bei Europass mobilumo dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie įgytą tarptautinę patirtį dalyvaujant stažuotėje.

Tikime, kad įgytos bei patobulintos mokytojų kompetencijos padės užtikrinti geresnę ugdymo proceso kokybę mūsų gimnazijoje.