2019-10-21

Erasmus+ KA1 projekto „Kūrybiškumas ugdymo(si) procese“ komanda vykdė projekto sklaidą ir dalinosi mokymuose Graikijoje įgyta gerąja patirtimi su gimnazijos mokytojais.

Mokytojos Jūratė ir Vida pristatė Graikijoje vykusius mokymus, palygino Graikijos ir Lietuvos švietimo sistemas, mokytojų darbo ypatumus abiejose šalyse.

Mokytoja Akvilė papasakojo apie Blumo taksonomiją, šoninio mąstymo (lateral thinking) bei istorijų pasakojimo metodus.

Mokytoja Lina pademonstravo kūrybiškumą ugdančius IT įrankius, mokytoja Giedrė kalbėjo apie kūrybiškumą auklėtojo darbe bei komandos formavimo metodus.

2020-02-18

Per mokinių atostogas gimnazijos mokytojai surengė metodinę dieną ,,Kūrybiškumas ugdymo procese“ ir kartu su kolegomis iš kitų ugdymo įstaigų dalinosi patirtimi, kaip dirbti kūrybiškai.