DĖL VIDURINIO UGDYMO BAIGIAMŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO 2020-2021 MOKSLO METAIS

KAUKIŲ DĖVĖJIMAS

Mokymo(si) formos ir ugdymo proceso organizavimo būdas
Nuotolinio mokymo(si) tvarka
Pamokų laikas