Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijai reikalingi mokytojai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.


Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V – 1680


Dokumentų pateikimo bei darbo vietos adresas: S. Konarskio g. 34, Vilnius

El. paštas: rastine@basanaviciaus.vilnius.lm.lt

Informacija teikiama telefonu 8 (5) 2330452, 868484141.


Anglų kalbos mokytojas(a) (21 valanda)

Reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir anglų kalbos mokytojo(-os) kvalifikacija;
 2. Darbo patirtis, kūrybiškumas, gebėjimas naudoti IKT ugdymo procese;
 3. Iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus;
 4. Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 5. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 6. Gebėjimas organizuoti netradicines veiklas.

Privalumai:

 1. Rekomendacijos;
 2. Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti iki 2017 m. liepos 14 d.

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Tikybos mokytojas(a)  (10 valandų)

Reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir tikybos mokytojo(-os) kvalifikacija;
 2. Darbo patirtis, kūrybiškumas, gebėjimas naudoti IKT ugdymo procese;
 3. Iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus;
 4. Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 5. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 6. Gebėjimas organizuoti netradicines veiklas.

Privalumai:

 1. Rekomendacijos;
 2. Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti iki 2017 m. liepos 14 d.

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Etikos mokytojas(a)  (17 valandų)

Reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas ir etikos mokytojo(-os) kvalifikacija;
 2. Darbo patirtis, kūrybiškumas, gebėjimas naudoti IKT ugdymo procese;
 3. Iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus;
 4. Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 5. Geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 6. Gebėjimas organizuoti netradicines veiklas.

Privalumai:

 1. Rekomendacijos;
 2. Iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose.

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti iki 2017 m. liepos 14 d.

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu.