Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  Projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai; valstybinės mokyklos. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Informaciją apie projektą galima rasti… 

Projekto metu gimnazijoje kuriamos ir plečiamos:

               1. Šiuolaikiška gamtos mokslų laboratorija

               2. Atviros techninės kūrybinės dirbtuvės FabLab