LIETUVIŲ KALBOS IR DORINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖ GRUPĖ

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

SOCIALINIŲ IR GAMTOS MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ

MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS METODINĖ GRUPĖ