2016 – 2017 m. m.


Planavimo dokumentai

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė

2015 – 2017 m.m. ugdymo plano pakeitimai 

2015 – 2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 

2016-2017 m. m. veiklos planas

2015-2018 m.m. strateginis planas 


VERTINIMO SISTEMA

INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS 

VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 


2014-2015 M. M. RENGINIŲ PLANAS

2013-2014 M. M. RENGINIŲ PLANAS

2012-2013 M. M. RENGINIŲ PLANAS