Gimnazijos nuostatai

2020 – 2021 m. m.

Mėnesio darbo planai

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

2020–2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas

2019-2023 m. strateginis planas 

2020 metų veiklos planas

2019 metų veiklos planas

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo antrosios pakopos ir vidurinio ugdymo planas

Galiojantys dokumentai

Mėnesio darbo planai

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

2018 2019 m.m.

Planavimo dokumentai

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis

2018-2019 mokslo metų veiklos planas

2015-2018 m.m. strateginis planas

2017 – 2018 m. m.


Planavimo dokumentai

Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė

2017 – 2018 m. m. Tvarkaraštis

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų ugdymo planas

2017-2018 mokslo metų veiklos planas

2015-2018 m.m. strateginis planas


2016 – 2017 m. m.


Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė

2015 – 2017 m.m. ugdymo plano pakeitimai 

2015 – 2017 m. m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planai 

2016-2017 m. m. veiklos planas

2015-2018 m.m. strateginis planas